ORGANIZATION STRUCTURE

Chairman :

David Teng

 

Honorable Chairmen:

Qiliang Chen,  Qixian Yu,  Tingsheng  Li

Vice-Chairmen:

Kaijun Chen, Guoqiang Wu, Hongxing Zhu, Zhe Wang, Nanning Xiao, Xinxiao Gao,

Yong Li, Yaqun Wang,  Jianzhi Zhou, Guoqing Huang,  Xianbiao Yang, Zaiyuan Liu,

Zhenyou Lan, Pingliang Jin,  Shaohong Chen,  Qijin Hong, Dongmei Han, Dewei Ju, Jianchun Chen

 

Secretary-General:

Zaixin  Ma

 

Executive Secretary:

Helen Qian

Deputy Secretary-General:

Jason Zhu, Yubang Lai, Guanghuan Hou, Hailei Lin, Lu Wang

 

Executive  Directors:

Fenglin, Xianda Chen, Meihuang Zhang, Yongke Yang, Huawei Su,

Xiaomin Yang, Xiang Teng, Yan Wang,Linda Liu, Wei Gao, Meng Wang, Wei Gao,

Shuolin Wang, Zhensheng Jin, Huisheng Huang, Laien Chen,

Rao Tang, Jianlun Geng,  Nike Zhou, Junlin Zhu, Yuxi Chen, Simeng Zhao

 

Secretariat:Helen Qian,  Christine Zhou

Business  Centre :  Aaron Xiao , Harry Lin

Marketing Dept. : Yubang Lai ,  Xiang Teng

Tech & Info Dept. : Jason Zhu ,  Yongke Yang

Cultural Exchange Dept.:  Lu Wang ,  Qunli Li

Membership Service : Guanghuan Hou ,  Yan Wang

Legal Advisor : Xiaofeng Zheng

Accoutant: Shujing Zhang